Firma KGM Electronics s.r.o. sa zaoberá inžinierskou, projektovou a poradenskou činnosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

 

Kompletný zoznam činností:

  • inžinierska činnosť pri výstavbe zariadení na dodávku elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov,
  • projektovanie vyhradených (§718/2002) elektrických zariadení bez obmedzenia napätia,
  • projektovanie zariadení do prostredia s nebezpečím výbuchu do 1000V,
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
  • podmienky pripojenia na distribučnú sústavu,
  • komplexné služby v konaní pre úzmené rozhodnutie, pre stavebné povolenie a zmeny stavby pred dokončením
  • inžinierska činnosť v majetkoprávnom usporiadaní pozemkov, včítane vyňatia pôdy z pôdneho fondu, vyhotovenie nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zriaďovanie vecných bremien,
  • spracovávanie štúdii vykonateľnosti stavieb obnoviteľných zdrojov energie: bioplynové stanice, malé vodné elektrárne, veterné parky, slnečné kolektory,
  • spracovávanie EAI.