Bioplynová stanica Chynorany - BIOCHYN

 • vyvedenie výkonu do siete 22kV o výkone 1MW
 • koordinácia dodávateľských prác
 • vyhotovenie podmienok pripojenia na distribučnú sústavu
 • komplexné služby v konaní pre územné rozhodnutie
 • služby pre stavebné povolenie a zmeny stavby pred dokončením

Bioplynová stanica II Chynorany - RES BIO1

 • vyvedenie výkonu do siete 22kV o výkone 1MW
 • inžinierska činnosť
 • komplexné služby v konaní pre územné rozhodnutie
 • projekt pre územné konanie

Bioplynová stanica Veľké Uherce - MEMA, s.r.o.

 • konzultačná činnosť

Bioplynová stanica Dora - BUZITKA SOLAR, a.s.

 • konzultačná činnosť
 • inžinierska činnosť
 • komplexné služby v konaní pre územné rozhodnutie
 • projekt pre územné konanie

Rudolf Hörmann GmbH & Co KG

 • konzultačná činnosť - bioplynové stanice, solárne parky

Bioplynová stanica PD Voderady

 • konzultačná činnosť

Bioplynová stanica PD Skalica

 • konzultačná činnosť

 

Spolupracujúce spoločnosti: